BASEN SEDYMENTACYJNY

obszar gromadzenia się osadów, zazwyczaj obniżony lub wykazujący tendencję do obniżania się względem obszarów sąsiednich; najczęściej obejmuje środowiska morskie, rzadziej - lądowe (jeziora, obniżenia śródgórskie); w b.s. powstawały złoża niektórych kopalin.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama