BAZANIT

tefryt oliwinowy

skała magmowa wylewna, ciemnozielona lub czarna, składająca się z plagioklazu, nefelinu, piroksenu i oliwinu; w Polsce występuje na Dolnym Śląsku.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama