BIEŁOUSOW Władimir W

. (1907-90)

rosyjski geolog, tektonik; prof. uniw. w Moskwie, czł. Akad. Nauk ZSRR; twórca radiomigracyjnej teorii powstawania gór; m.in. Ziemnaja kora i wierchniaja mantija okieanow.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama