BIOSTRATYGRAFIA

względna chronologia warstw skał osadowych na podstawie zawartych w nich skamieniałości.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama