BOMBA WULKANICZNA

bryła zakrzepłej w powietrzu lawy, wyrzuconej przez wybuchający wulkan; objętość od kilku cm3 do ponad 1 m3; przeważnie owalna, wrzecionowata i spiralnie skręcona (na skutek ruchu wirowego plastycznej jeszcze masy); czasami eksploduje w locie pod wpływem nagromadzonych w niej gazów; b.w. powstają także z osadzonej w kraterze wulkanu lawy z poprzednich wybuchów.

Reklama

Powiązane hasła:

PIROKLASTYCZNE MATERIAŁY, PIRAMIDA ZIEMNA, PERYKLAZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama