BORATINI Tytus Liwiusz

także Burattini (1617-82)

mechanik, mincerz, budowniczy i metrolog wł. pochodzenia; od 1641 w Polsce; za zasługi podczas najazdu szwedzkiego obdarzony szlachectwem; od 1658 dzierżawca mennicy koronnej (wybijał masowo miedziane szelągi zw. boratynkami); zorganizował obserwatorium astr. w Ujazdowie; konstruował przyrządy optyczne, opracował model maszyny latającej i zbudował napędzaną siłą wiatru maszynę hydrauliczną; autor traktatu Misura Universale (1675) dotyczącego unifikacji jednostek miar.

Reklama

Powiązane hasła:

BORATYNKA, BURATTINI

Podobne hasła:

  • TYTUS, Pochodzenia łacińskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama