BORNIT

minerał, siarczek miedzi i żelaza Cu5FeS4; miedzianoczerwony o połysku metalicznym; występuje gł. w złożach hydrotermalnych i strefach złóż rud miedzi; w Polsce w okolicach Kielc i na Dolnym Śląsku; ważny surowiec do otrzymywania miedzi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama