BUROZIEMY

gleby bure

gleby powstałe w suchych stepach klimatu kontynentalnego przy udziale roślinności stepowej; mało urodzajne, o niskiej zawartości próchnicy, zasolone; występują w Azji, obu Amerykach oraz w Europie na Ukrainie; wykorzystywane pod pastwiska.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama