CHICXULUB

krater w rejonie płw. Jukatan w Ameryce Środkowej powstały w wyniku upadku (65 mln lat temu) meteorytu o średnicy ok. 10 km i masie ok. 2500 miliardów ton, pozostałość po jednej z największych katastrof w historii Ziemi; uderzenie meteorytu wyzwoliło energię odpowiadającą wybuchowi ok. 5 mld takich bomb, jak zrzucona na Hiroszimę; w wyniku kolizji doszło do erupcji wulkanów, trzęsień ziemi i wyrzucenia do atmosfery olbrzymich ilości materii, kilkadziesiąt razy przewyższających masę meteorytu, co wywołało globalne zmiany klimatyczne i masowe wymieranie gatunków, w tym wyginięcie dinozaurów; krater o średnicy blisko 300 km jest obecnie przykryty warstwami osadów geologicznych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama