CHLORYTY

grupa minerałów skałotwórczych: krzemiany magnezu, glinu i żelaza, niekiedy z domieszką niklu, chromu, manganu, litu i boru; zielone lub prawie czarne, kryształy jednoskośne; dzielą się na ORTOCHLORYTY (zawartość magnezu przeważa nad żelazem), które krystalizują w postaci blaszek o doskonałej łupliwości (klinochlor, pennin) i LEPTOCHLORYTY (przewaga żelaza nad magnezem), tworzące zwykle skupienia ziemiste (szamozyt, turyngit); stanowią produkt przeobrażenia innych krzemianów (chlorytyzacja); występują gł. w łupkach krystalicznych oraz w niektórych typach skał osadowych (zwł. oolitowych rud żelaza).

Reklama

Powiązane hasła:

ZIELENIEC, ŁUPKI ILASTE, SZAMOZYT, FYLLIT, PENNIN, FYLLONIT, CHLORYTYZACJA, PROPYLITYZACJA, DIABAZ

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama