CHLORYTYZACJA

proces przemiany krzemianów zawierających żelazo i magnez (np. piroksenów, biotytu) w chloryty; zachodzi w skorupie ziemskiej pod wpływem metamorfizmu, procesów hydrotermalnych, niekiedy wskutek wietrzenia.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama