CHONDRY

drobne, najczęściej promieniście zbudowane, kuliste skupienia krzemianów krystalicznych, występujące w meteorytach kamiennych (chondrytach).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama