Reklama

GÓRNOŚLĄSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE

teren występowania węgla kamiennego w Polsce i Czechach; złoża w utworach karbonu górnego na obszarze 5,4 tys. km2 (z tego w Polsce 4,5 tys. km2); zasoby szacuje się na 70 miliardów ton (do głębokości 1000 m), średnia grubość pokładów przekracza 2 m; przeważa węgiel płomienny i gazowo-płomienny, jedynie na zach. i płd. występuje bardziej kaloryczny węgiel gazowo-koksowy; do 1990 wydobyto łącznie ok. 9 mld ton węgla kamiennego.

Reklama

Powiązane hasła:

DĄBROWSKIE ZAGŁĘBIE, PARALICZNE OSADY, DOKTOROWICZ-HREBNICKI Stanisław, RYBNICKI OKRĘG WĘGLOWY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama