MAGMOWE SKAŁY

powstają wskutek procesów krzepnięcia magmy; klasyfikacja s.m. zależy od ich składu (chem. i mineralnego), struktury oraz warunków geologicznych, w jakich powstawały; wyróżnia się m.in. s.m. głębinowe, żyłowe, wulkaniczne i wylewne lub: kwaśne, obojętne, zasadowe i ultrazasadowe; najważniejszym składnikiem wszystkich s.m. jest krzemionka.

Reklama

Powiązane hasła:

PROTOKLAZA, LEUCYTYT, TROKTOLIT, ZOIZYT, PROTEROZOIK, ŁUPKI, MAGMOWE ZŁOŻA, DOLOMITY, NEFELINIT, PIROKSENY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama