METAMORFICZNE SKAŁY

powstały z przeobrażeń innych skał w procesach metamorfizmu; ich cechy, prócz ciśnienia i temp. procesów tworzących s.m., określa chem. skład skały wyjściowej; struktury s.m. są zwykle krystaliczne; klasyfikuje się je na ogół wg rodzaju metamorfizmu; wytworami metamorfizmu regionalnego są łupki krystaliczne, zieleńce, marmury, granulity i in., wskutek metamorfizmu kontaktowego powstały np. skarny, a przez metamorfizm dyslokacyjny - kataklazyty i mylonity.

Reklama

Powiązane hasła:

URAL, ŚLĘŻA, CZARNOKIT, SINO-TYBETAŃSKIE GÓRY, EDSEL FORD, FYLLIT, LEPTYNIT, GRANITYZACJA, EPIDOTY, ŁUPKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama