PLATFORMA

znaczna część kontynentalnej , zbudowana piętrowo; na wpierw sfałdowanym, a potem zrównanym podłożu skał magmowych i metamorficznych jest osadzona pokrywa platformowa zbudowana gł. ze skał osadowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama