Reklama

TEKTONICZNE DEFORMACJE

Reklama

zaburzenia pierwotnego układu warstw w skałach, wywołane ruchami tektonicznymi; d.t. ciągłe charakteryzuje pofałdowanie i powyginanie, pod postacią fałdów i płaszczowin, warstw skalnych, które nie uległy rozerwaniu; w przypadku d.t. nieciągłych nastąpiło rozerwanie i przesunięcia warstw skalnych, co znamionują uskoki, zręby i rowy tektoniczne.

Powiązane hasła:

FAŁD, AUTOCHTON, LINEACJA, FLEKSURA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama