Reklama

TROKTOLIT

pstrągowiec

głębinowa skała magmowa podobna do gabra; zbudowana z wapiennego plagioklazuoliwinu; charakterystyczny wygląd: szare plamy plagioklazów z czerwonymi lub brunatnymi cętkami przeobrażonego oliwinu; w Polsce w okolicy Nowej Rudy na Dolnym Śląsku.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama