Bajkalskie Góry

pasmo górskie w płd. części Syberii, ciągnące się wzdłuż płn.-zach. brzegów jez. Bajkał; zbudowane ze skał prekambryjskich tworzących zwarty, wododzielny wał górski, wznoszący się do wys. 2572 m (G. Czerskiego); na zach. stokach źródła Leny; las modrzewiowy lub tajga sosnowa do 1400 m, powyżej karłowata limba i trawy, na wierzchołkach rumowiska skalne; pod przełęczą Dawan tunel kolejowy dł. 6,7 km wydrążony dla BAM.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama