BAKOŃSKI LAS

Bakony

góry zrębowe na płn. od jez. Balaton na Węgrzech; wys. do 704 m; zbudowane z bazaltów, wapieni, dolomitów; na płd. stokach uprawa winorośli; wydobycie boksytów, manganu, węgla brunatnego; źródła mineralne.

Reklama

Powiązane hasła:

BAKONY, BALATON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama