BARGUZIŃSKIE GÓRY

pasmo górskie w azjat. części Rosji, w Buriacji, po płn.-wsch. stronie Bajkału; dł. 280 km, wys. do 2840 m; zbudowane ze skał prekambryjskich, wypiętrzone w orogenezie bajkalskiej; źródła wielu rzek; na stokach tajga, powyżej 1400 m tundra górska; na zach. stokach Rezerwat Barguziński (utworzony 1916), o pow. 2632 km2, m.in. naturalne siedlisko sobola barguzińskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama