VARENIUS

Bernhardus, właśc. Bernhard Varen (1621-51)

geograf niem., lekarz; współtwórca nowożytnej geografii; w dziele Geographia generalis... (1650) zastosował podział geografii na ogólną i szczegółową, czyli regionalną; dzieło V. wydawano kilkunastokrotnie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama