BASKUNCZAK

słone bezodpływowe jezioro w eur. części Rosji, na wsch. od dolnej Wołgi, na Niz. Nadkaspijskiej; pow. 106 km2, położone w depresji 19,5 m p.p.m.; zasolenie w pobliżu stanu nasycenia, latem całowicie wyparowuje, co pozwala na łatwą eksploatację osadzającej się soli.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama