GAŁADUŚ

rynnowe jezioro na Pojez. Wschodniosuwalskim, w dorzeczu Białej Hańczy, na płn.-wsch. od Sejn, częściowo na obszarze Litwy; pow. 7,37 km2; dł. 10,6 km, szer. do 1500 m; głęb. do 54,8 m; linia brzegowa rozwinięta, brzegi bezleśne wysokie; opodal graniczne przejście drogowe w Ogrodnikach.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama