Reklama

LAURENTYŃSKA TARCZA

tarcza kanadyjska

najstarsza część Ameryki Płn., obejmuje jej obszar płn.-wsch. i Grenlandię (bez pobrzeża płn.-wsch. i płn.-zach.); złożona z magmowych i metamorficznych skał archaiku i proterozoiku, sfałdowanych w orogenezach prekambryjskich, potem zdenudowanych; zawiera bogate złoża rud żelaza, niklu, miedzi, uranu; L.T. wraz z opasującymi ją łańcuchami górskimi była do kredy zrośnięta z Eurazją (jako kontynent zw. Laurazją).

Reklama

Powiązane hasła:

LAURENTYŃSKA WYŻYNA, PROTEROZOIK, KANADYJSKA TARCZA, TARCZA KANADYJSKA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama