Reklama

AMURSKI OBWÓD

jednostka adm. w Rosji na Dalekim Wschodzie; pow. 363,7 tys. km2; 1,1 mln mieszk. (1994), ośr. adm. Błagowieszczeńsk; na płn. G. Stanowe, na płd. równiny: Amursko-Zejska i Zejsko-Burejska; klimat umiarkowany chłodny (na płn.) i monsunowy (na płd.); średnia temperatura lipca 18-21°C, stycznia -24°C do -33°C na północy; 65% pow. zajmują lasy; przem. gł. drzewny; wydobycie węgla brunatnego, złota; uprawa soi, ziemniaków, pszenicy; hodowla bydła i trzody chlewnej; myślistwo; przez A.O. biegną kolejowe trasy Bajkalsko-Amurska i Transsyberyjska.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama