Reklama

ANJOU

Ostrowa Anżu

największa z 3 grup Wysp Nowosyberyjskich, leżąca na M. Arktycznym (między M. Łaptiewów a M. Wschodniosyberyjskim) należąca do Rosji; pow. ok. 38 tys. km2; nizinne, klimat polarny; roślinność tundrowa; liczne jez. i bagna oraz lodowce.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama