Reklama

TŌHOKU

region ekon.-administracyjny w Japonii, w płn., górzystej części w. Honsiu; pow. 70 tys. km2; 9,8 mln mieszk. (1992); obejmuje 6 prefektur; podstawą gospodarki hodowla bydła; tradycyjny ośr. przem. ciężkiego (najstarsza w Japonii huta żelaza), dzisiaj bez większego znaczenia; region migracji zarobkowej ludności na południe kraju.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama