ADWEKCJA

poziomy ruch mas powietrznych wraz z ich właściwościami (jak np. ciepło, wilgotność, wirowość); odgrywa ważną - w niektórych regionach świata dominującą - rolę w kształtowaniu pogody i jej zmian; w wyniku a. powstają różne zjawiska meteorologiczne, np.: adwekcyjna mgła, burza, przymrozek.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama