Reklama

ANEMOSKOP

przyrząd wskazujący kierunek wiatru.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama