ATMOSFERYCZNY FRONT

wąska strefa przejściowa (powierzchnia graniczna) między dwiema masami powietrznymi w troposferze, nachylona pod niewielkim kątem (0,5°-3°) do powierzchni Ziemi; następuje w niej gwałtowna zmiana właściwości fizycznych atmosfery (gęstości, temperatury, wilgotności itp.), a co za tym idzie - pogody. W zależności od temperatury mas powietrza oddzielanych f.a. wyróżnia się: front chłodny (napływające za frontem powietrze jest chłodniejsze od tego, które znajduje się przed nim), ciepły (za frontem przesuwa się ciepłe powietrze w kierunku chłodniejszego), front okluzji (powstały z połączenia frontu chłodnego z ciepłym) oraz front stacjonarny (powietrze przemieszcza się równolegle po obu jego stronach).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama