BARYCZNE PRAWO WIATRU

prawo (reguła) Buys-Ballota

reguła, wyrażająca związek kierunku wiatru z rozkładem ciśnienia atmosferycznego; podaje, że na półkuli północnej centrum niżu znajduje się w lewo i nieco z przodu, a centrum wyżu po prawej stronie i nieco z tyłu obserwatora ustawionego plecami do kierunku wiatru; na półkuli południowej odwrotnie; odkryte przez hol. meteorologa Ch.H. Buys-Ballota.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama