CHMURA

obłok

Reklama

widzialny wynik kondensacji (lub krystalizacji) pary wodnej zawartej w powietrzu, gł. w troposferze; zawiesina drobnych kropelek wody, kryształków lodu lub mieszaniny jednych i drugich; do powstania ch. konieczne jest występowanie dużej wilgotności powietrza oraz tzw. jąder kondensacji (mikroskopijnych cząstek np. pyłu); powstawanie ch. powoduje obniżanie się temp. powietrza aż do momentu osiągnięcia przez parę wodną stanu nasycenia. Na podstawie wyglądu, występowania oraz pochodzenia wyróżnia się 10 rodzajów ch. wykluczających się nawzajem: cirrus, cirrocumulus, cirrostratus, altocumulus, altostratus, nimbostratus, stratocumulus, stratus, cumulus, cumulonimbus; w ich obrębie występują różne gatunki (np. fibratus, lenticularis, fractus) oraz odmiany (np. undulatus, translucidus, opacus) a także zjawiska szczególne i towarzyszące (np. mamma, virga); podstawy tego międzynar. podziału chmur zostały opracowane na pocz. XIX w. przez L. Howarda; zależnie od wysokości występowania dzielą się na trzy piętra: wysokie: (5-13 km), średnie (2-7 km), niskie (poniżej 2 km); uwzględniając mikrostrukturę wyróżnia się ch. wodne, mieszane i lodowe (krystaliczne); ch. pełnią bardzo ważną rolę w obiegu wody na Ziemi (patrz tabl. chmury).

Tabele:

NIMBOSTRATUS, ELEKTRYCZNOŚĆ ATMOSFERYCZNA, STRATOCUMULUS, CIRRUS, STRATUS, POGODY MAPA, CIRROCUMULUS, CUMULUS, LIDAR, CUMULONIMBUS

Podobne hasła:

  • chmura, dostrzec deszczową chmurę,...
  • chmura, 1. „ocena niedostateczna;...
  • CHMURA, Gabriel (ur. 1946)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama