CIEK

ogólna nazwa wody płynącej w naturalnym korycie pod wpływem siły ciężkości; w zależności od ilości wody i długości koryta wyróżnia się c. naturalne: strugi, strumyki, strumienie (na nizinach), potoki (w górach) oraz rzeki i c. sztuczne (kanał, koryto); c. może być zasilany przez wody opadowe, roztopowe i podziemne; wyróżnia się też c. stałe, okresowe i epizodyczne.

Reklama

Podobne hasła:

  • ciek, zbadać długość cieku...
  • ciek, woda stale lub okresowo...
  • dopływ, rzeka wpadająca izasilająca...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama