EWAPOTRANSPIRACJA

ilość pary wodnej odprowadzanej do atmosfery wskutek parowania z gleby i transpiracji roślinności w istniejących warunkach meteorologicznych, przy aktualnym stanie wilgotności gleby (obejmuje również parowanie wody opadowej zgromadzonej na roślinach w wyniku intercepcji).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama