IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

placówka naukowa Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; prowadzi badania dot. racjonalnej gospodarki wodnej, oceny skażeń wód i zanieczyszczeń powietrza; podaje prognozy pogody, ciśnienia barycznego itp.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama