INWERSJA

(meteorol. 1)

i. temperatury powietrza - wzrost temp. powietrza ze wzrostem wysokości (zjawisko przeciwne do typowego dla troposfery rozkładu temp. powietrza); jego przyczyną może być m.in.: wypromieniowywanie ciepła przez nagrzane podłoże, a tym samym oziębianie się gruntu i warstw powietrza w jego pobliżu lub napływanie ciepłego powietrza nad chłodne, np. pokryte śniegiem podłoże (i. dolne, zwane też przyziemnymi); opadanie powietrza z warstw wyższych, podczas którego w wyniku sprężania w miarę zbliżania się do powierzchni Ziemi, powietrze ogrzewa się, a wzrost temp. może dochodzić, szczególnie zimą, do kilkunastu stopni (i. osiadania, zwane teć dynamicznymi). I. osiadania mogą rozciągać się na obszarach tys. km2, hamując wymianę powierza, a tym samym odprowadzanie dymów, pyłów i pary wodnej znad powierzchni ziemi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama