IZOBARA

(fiz.) linia przedstawiająca graficznie na wykresie termodynamicznym proces izobaryczny.

Reklama

(meteorol.) linia łącząca na mapie pogody lub na diagramie aerologicznym punkty jednakowego ciśn. atmosf. odniesionego do wspólnego poziomu (zwykle poziomu morza); także linia łącząca punkty o jednakowej wartości średniej ciśn. atmosferycznego.

Powiązane hasła:

KLIN WYSOKIEGO CIŚNIENIA, WYŻ ATMOSFERYCZNY, TERMODYNAMICZNY WYKRES, ZATOKA NISKIEGO CIŚNIENIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama