IZOBARYCZNA POWIERZCHNIA

powierzchnia utworzona w przestrzeni atmosfery ziemskiej przez punkty, w których istnieje jednakowe ciśnienie atmosf.; jest obrazem zmian ciśnienia nad danym obszarem. Charakterystyka p.i., jej położenia, ukształtowania itp. nosi nazwę topografii pola ciśnienia lub topografii barycznej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama