IZOBARYCZNY PROCES

izobaryczna przemiana

proces termodynamiczny, w trakcie którego wartość ciśnienia nie ulega zmianie. Do p.i. należą m.in. przemiany fazowe (topnienie, parowanie, sublimacja) oraz reakcje chem. zachodzące przy stałym ciśnieniu. Linia na wykresie termodynamicznym p.i. nosi nazwę izobary.

Reklama

Powiązane hasła:

IZOBARYCZNA PRZEMIANA, IZOBARA, POLITROPOWY PROCES, GAZOWA STAŁA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama