ARDEBIL

miasto w płn.-zach. Iranie, na Wyż. Armeńskiej, nad rz. Ghare Su; 311 tys. mieszk. (1991); przem. włókienniczy (dywany), tytoniowy; ośr. handlowy regionu upraw bawełny i zbóż; węzeł drogowy, lotnisko. Założona w V w. p.n.e., od VIII w. pod władzą Arabów, w XIII w. zburzona przez Mongołów; stąd wywodzi się perska dynastia Safawidów (zachowany grobowiec ich protoplasty szejka Safi).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama