BATOH

miejsce bitwy w pobliżu wsi Czetwertynowka na Ukrainie (obwód winnicki), nad rz. Boh; 1652 zakończone klęską Rzeczypospolitej starcie wojsk kozacko-tatarskich pod wodzą Timofieja Chmielnickiego z armią pol. dowodzoną przez M. Kalinowskiego; konsekwencją bitwy było zerwanie ugody zawartej w Białej Cerkwi.

Reklama

Powiązane hasła:

KALINOWSKI, SOBIESKI

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama