Reklama

CEBU

(m.)

miasto na Filipinach, na w. C.; 762 tys. mieszk. (2004); ważny port morski; międzynar. port lotn.; przem. petrochemiczny, chem., cukrowniczy, włókienniczy, obuwniczy, cementowy, drzewny; 4 uniw.; historycznie gł. m. handl. Filipin do XVII w.; miejsce śmierci F. Magellana (1521).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama