CHODLIK

wieś nad rz. Chodelką (woj. lubelskie, powiat opolski, gmina Karczmiska); największy z dotychczas odkrytych w Polsce wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych; gł. trzon zespołu stanowi owalny gród o pow. 8 ha, otoczony potrójnymi wałami; wokół rozległe podgrodzia o łącznej pow. ok. 100 ha; w VIII/IX w. wyludniony; jego funkcję przejęły dwa małe grody położone w pobliżu; powiązania kulturowe z Morawami.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama