PUEBLO

Reklama

miasto w , stan Kolorado, nad rz. Arkansas; 102 tys. mieszk., z obrzeżami 101 tys. (2000); ośr. hutnictwa żelaza, przem. poligraficzny, włókienniczy, chem., spoż., ośr. handlowy.

Powiązane hasła:

ZUNI, INDIANIE, HOPI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama