Reklama

RÓŻAN

miasto w Dolinie Dolnej Narwi (woj. mazowieckie, powiat makowski); osada wczesnośredniowieczna; 1378 prawa miejskie; w XV w. stol. ziemi makowskiej i powiatu; 1526 starostwo grodowe; od XVI w. ośr. handlu (gł. zbożem) i rzemiosła; 1581 skład soli dla Mazowsza płn.; od 1795 w Prusach, 1807 w Księstwie W-wskim, 1815 w Królestwie Pol.; w XIX w. fortyfikacje ros.; 1869-1919 bez praw miejskich; 5-8 IX 1939 walki obronne; 1943 hitlerowski obóz pracy, gł. dla Żydów; w czasie wojny zniszczony w ok. 95%, odbudowany; 2,7 tys. mieszk. (2002); zakład przyrządów pomiarowych; węzeł drogowy; w dawn. fortach najw. w kraju składowisko odpadów promieniotwórczych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama