Reklama

SALT LAKE CITY

miasto w USA, nad rz. Jordan, u podnóża gór Wasatch, stol. stanu Utah; gł. siedziba mormonów; ważne centrum handlu stanów zachodnich; przem. hutniczy (żelaza i metali nieżelaznych), maszynowy, spoż., poligraficzny, mat. budowlanych, odzieżowy, rafinacja ropy naft.; transkontynentalny węzeł komunikacyjny; ośr. turystyczny; uczelnie, muzea.

Reklama

Dolina Salt Lake (nazwa od słonego jeziora na dnie) zasiedlona została 24 VII 1843 przez osadników mormońskich z Bringhamem Youngiem (na pamiątkę tego zdarzenia co rok obchodzony jest Dzień Pioniera). 1848 dolinę uznano za terytorium USA. Rozwojowi miasta sprzyjała gorączka złota w Kaliforni (1848) – poszukiwacze wymieniali tu znalezione złoto na żywność, odzież i inne dobra. Położenie na szlaku między wschodnim a zachodnim wybrzeżem stymulowało rozwój handlu. 1850 powołano do życia Terytorium Utah, 1856 jego stolicą ustanowiono City of Great Salt Lake. Obecną nazwę miasto przyjęło ok. 1863. Odkrycie w okolicy złóż żelaza i srebra pociągnęło za soba rozwój górnictwa i przemysłu metalurgicznego. Był to okres prosperity miasta i jego rozbudowy (m.in. 1853-93 powstał słynny The Mormon Temple, główna świątynia mormonów); 1869 S.L.C. otrzymało pierwsze transkontynentalne połączenie kolejowe, co dało dostęp do nowych rynków zbytu. 4 stycznia 1896 proklamowano powstanie stanu Utah (jako 45. stan USA) ze stolicą w Salt Lake City. Początek XX w. to okres intensywnej urbanizacji, rozwoju komunikacji masowej (założenie sieci trolejbusowej) i dalszego rozwoju przemysłowego, który został zahamowany dopiero przez wybuch Wielkiego Kryzysu (1929). II wojna światowa dała miastu kolejny impuls do rozwoju – stało się ośrodkiem przemysłu wojennego. Po wojnie nastąpiła eksplozja demograficzna, która 1960 osiągnęła apogeum (189 454 mieszk.). Dziś zespół miejski liczy sobie 1,2 mln. mieszk., w tym samo miasto 181 tys. (2002). 2002 miejsce Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Powiązane hasła:

ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE, UTAH, MORMONI, YOUNG, LAS VEGAS, OGDEN, UNION PACIFIC RAILROAD

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama