BENTAL

całość dna zbiorników wodnych; w jeziorach rozróżnia się b. litoralny (przybrzeżny) i b. profundalny (głębinowy); w morzach i oceanach b. batialny (obejmuje szelf i stok kontynentalny) i abisalny (dno oceaniczne lub morskie, poniżej tej granicy); b. jest zamieszkiwany przez bentos.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama