CIEŚNINY MI DZYNARODOWE

cieśniny łączące morza, których brzegi należą do różnych państw; stanowią międzynar. szlaki komunikacyjne; cieśnina terytorialna - bez strefy morza otwartego (nie należącej do żadnego z państw) - szlak komunikacyjny prowadzi wówczas przez przybrzeżne terytorium państwa.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama