BOLSÓN DE MAPIMÍ

rozległa, bezodpływowa kotlina w Meksyku w płn. części Wyż. Meksykańskiej, położona na wys. 1100-1200 m; pustynna; słone bagna i jeziora, rzeki okresowe; złoża rud miedzi i ołowiu, złota.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama